Fönsterpolering

Fönsterpolering

Vi kan polera bort kalkavlagring, små fel och mindre repor på fönster som ofta kommer under byggtiden. Metoden sparar både pengar och tid åt kunden.