Byggstädning

Vi är specialister på byggstädning i Stockholm

Sedan 2002 har Acira AB arbetat med städtjänster och med inriktningen byggstäd.

Kunskap och kvalitet i allt vi levererar. För oss är helheten viktigast och med våra långa erfarenhet inom byggsektorn har vi under åren samlat erfarenhet och kunskap om hur effektiva projekt skall utföras med maximal kundnöjdhet.

Yrkesstolthet är grunden i fina resultat. Alla medarbetare på Acira AB trivs på sin arbetsplats. Vi har många medarbetare som arbetat hos oss under lång tid och byggt upp en enorm yrkesskicklighet och kunskap.

Vi håller tidsplanen och slutför alltid våra uppdrag i rätt tid oavsett omständigheter.