Desinfektionsstäd mot Covid-19

Livet har blivit annorlunda till oss alla. Under obegränsad tid kommer vi leva med risken att bli smittade eller omedveten smitta medmänniskor.

Acira började reagera redan tidigt läge och utbilda personalen med desinfektion städ samt använda behövlig skyddsutrustning vid städ.

Vi har special metod som dödar alla bakterier och virus. Acira har erfarenhet att arbeta under Corona tiden inom äldreboende och byggetableringar.